අගෝස්තුවේ ආණ්ඩුවේ 50ක් විපක්ෂයට ? මරික්කාර්ගෙන් අනාවැකි(Audio)

එළඹෙන අගෝස්තු මාසය වනවිට ආණ්ඩුව කණ්ඩායම් තුනකට කැඩී වෙන්වන බව සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්…