ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ මාධ්‍ය ලේකම් කොස්වත්තේ මහානාම හිමි අත්අඩංගුවට

ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ මාධ්‍ය ලේකම්, පූජ්‍ය කොස්වත්තේ මහානාම හිමියන් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කිරුලපන පොලිසිය…