අනුර ජනපති වෙලා ! / මහින්දානන්ද කියයි

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කුමන මත ප්‍රචාරය වුවද ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ තත්ත්වය ආපසු හරවන බව කෘෂිකර්ම…

කාබනික හුටපටෙන් දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වුණා / ඇමති මහින්දානන්ද

කාබනික වගා වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කරන්න ගොස් තමාගේ වසර 32ක දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය…

ඇමති මහින්දානන්ද නිදොස් කොට නිදහස්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය නමැති වෘත්තීය සමිතියේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් එම වෘත්තීය සමිතියට අයත්…