රන්ජන්ට සමාවක් ලැබෙයි /සාධාරණයක් කරන්නත් යෝජනාවක් -මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ (AUDIO)

සිර දඬුවම් විදිමින් සිටින රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව 2016 වසරේදී නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා…