කෘෂි ඇමැති කෘෂි ඇමැති පස්සා දොරොන් පැන යයි පස්සා දොරෙන් පැන යයි

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල අසලදී සමස්ථ ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ හම්බන්තොට ගොවීන් පිරිසක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාට එල්ල වූ…

ඇමති මහින්ද අමරවීරට කොරෝනා

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා හට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු කර තිබෙනවා.