ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මහියංගනයෙන් – 187 යි

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා. ආසාදිතයන් 214ක් කොළඹින් වාර්තා වූ අතර කොලොන්නාවෙන්…

ඇගළුම් කම්හල් 2ක 284 කට කොරෝනා / මහියංගනයේ 1000 ක් නිරෝධායනයේ

මහියංගණය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 1000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නිරෝධායනයට යොමුකර තිබෙනවා. ඒ ආසන්න දිනවල ඇගළුම් කම්හල් දෙකකින්…

ඊයේ (05 ) වැඩිම ආසාදිතයන් මහියංගනයෙන් හා හසලකින්

ගතවූ දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 735 ක් මෙරටින් වාර්තා වූ අතර ඉන් ආසාදිතයන් 158 ක් කොළඹ…