විමල් වීරවංශ අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණය නියෝග කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ හිටපු මානව හිමිකම් කොමසාරිස් අල් හුසේන් කුමරු මෙරටට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් උද්ඝෝෂණයක් කරමින් මහජන පීඩාවක්…