“මැණිකේ මගේ හිතේ “ඉන්දීය අගමැතිගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට(Video)

අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ  යොහානි ද සිල්වාගේ “මැණිකේ මගේ හිතේ” ගීතය දැන් ඉන්දියාවේ පාලක භාරතීය ජනතා…

“මැණිකේ මගේ හිතේ” ගයන යොහානි ND TV සමග සම්මුඛ සාකච්ජාවක(Video)

සතීශන්ගේ ‘මැණිකේ මගේ හිතේ..’ ගීතය නිසා අතිශය ජනප්‍රිය වූ මෙරට නව පරපුරේ ගායිකාවක් වන යොහානි  ද…