අපරාධ කොට්ඨාසයට හදිසියේ ආ කාදිනල් හිමියන්

බොරැල්ල සියලු ශාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ බෝම්බ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින මුනී නම් සැකකරුගේ සුව දුක් බැලීම…

නිදහසින් පසු රටට වූ හානියට සියළු දේශපාලකයන් වගකිව යුතුයි / කාදිනල් හිමි කියයි

1948 දී ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලැබීමෙන් පසුව රට දිළිදු භාවයට පත්කර ණයගැති රටක් බවට පත්වීමට මෙන්ම…