වනජීවී නිලධාරීන්ට බාධා කළ මේජර් ජෙනරාල්වරයා ඇප මත මුදා හරී

මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම ගැන චෝදනා එල්ලවුණු මේජර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පස්සෙ…