මෙරට තරුණියන් ඕමානයේ සුල්තාන්වරුන්ට විකිණු ජාවාරමක් හෙළිවෙයි

මිනිස් ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට සැකකෙරෙන කාන්තාවක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ විශේෂ විමර්ශන අංශය වව්නියාව, පූවරසන්කුලම් පොලීසිය…