මිනුවන්ගොඩ ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු සෙවීම මහජන සහය පතයි

පසුගියදා මිනුවන්ගොඩ ත්‍රි පුද්ගල ඝාතනය සිදු කිරීමේ අපරාධයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු වන සංජීව ලක්මාල් සෙවීමට…

ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මිනුවන්ගොඩින් හා නිට්ටඹුවෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 245 ක්.…

මිනුවන්ගොඩ මංගල්‍යයක කොරෝනා පැටව් ගහලා – ආසාදිතයන් 62 ක්

මිනුවන්ගොඩ දඬුගම්පොළ අඹන්පොළ විවාහ උත්සවයකට සහභාගි වූ හැට දෙදෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගෙන තිබෙනවා. ආසාදිතවූවන්…