මිලින්ද මොරගොඩගේ අක්තපත්‍රය පිළිනොගත් බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ලෙස නම් කර සිටින මිලින්ද මොරගොඩ මහතාගේ අක්තපත්‍රය ඉන්දීය රජය පිළිගෙන නොමැති…