මීගමුව මහ රෝහලේදී මිය ගිය අයෙකුට පණ ඇවිත්

ප්‍රතිකාර සඳහා මීගමුව මහ රෝහලට  ඇතුළත් කළ රෝගියකු මිය  ගොස් ඇතැයි සිතා මෘත ශරීරාගාරයට යැවීමෙන් අනතුරුව…