ජන්දයට බාධා කළැයි ,මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට එරෙහි පෙත්සම් 2ක් අද කැදවයි

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාට එරෙහිව ගොනු කළ පෙත්සම් දෙකක් අද පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු…