ජනපති මැදුරේ තිබී හමු වූ මුදල් ඇමතිවරයකුට දීමේ සූදානමක් ? මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරයි

ඊයේ (09) කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පරිහරණය කරන ලද බවට සැලකෙන කාමරයක තිබී…