මුහුදු රළ මට්ටම් ඉහළයාමෙන් චීනයට බලපෑම්

චීනයේ වෙරළ ආසන්න කලාප තුල මුහුදු ජල මට්ටම් ඉහළ යාමේ අවදානම වර්ධනය වී තිබෙනවා. සවුත් චයිනා…

මුහුදේ වෙනසක් – මීටර් දෙකක් උසට රැළි

හලාවත සිට වෙන්නප්පුව දක්වා වූ මුහුදු තීරයේ මුහුදු රළ ගොඩබිම දෙසට ගලා ඒමේ තත්ත්වයක් ඊයේ පස්වරුවේ…