ට්‍රම්ප්ගේ පවුරෙන් අමෙරිකාවට දරුවන් දෙදෙනකු අතහරී / තුවාල ලැබූ දරුවන් රෝහලේ (VIDEO)

අමෙරිකානු – මෙක්සිකානු දේශසීමාවේ පිහිටි ට්‍රම්ප් වෝල් ලෙස හඳුන්වන ප්‍රාකාරයෙන් අමෙරිකාව දෙසට දරුවන් දෙදෙනකු අතහැර දමා…