මොඩර්නා ගැන සිදුකරන අසත්‍ය ප්‍රකාශ ගැන විමර්ශන අරඹයි

මොඩර්නා එන්නත පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදුකරන පුද්ගලයින් සොයා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ සහය…

විදෙස්ගතවන ශ්‍රමිකයන්ට ෆයිසර් සහ මොඩර්නා ඉල්ලයි / අනෙක් එන්නත් පිළි නොගැනීමේ ගැටළුවක්

විදෙස්ගතවන ශ්‍රමිකයන්ට ෆයිසර් සහ මොඩර්නා එන්නත් ලබාදෙන ලෙස බලපත්‍ර ලත් විදේශ සේවා නියුක්ති නියෝජිත ආයතන සංගමය…