බෙලරුසියාවේ සිටින ලාංකීය සිසුන් මෙරටට ගෙන්වීමේ මෙහෙයුමක්

බෙලරුසයේ වෙසෙන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට මොස්කව් හරහා මෙරටට පැමිණීමට පහසුකම් සැලසීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති…

රුසියාව අවදානමේ / දෛනික වැඩිම ආසාදිතයන් හමුවෙයි

ජනවාරි මාසයට පසු රුසියාවෙන් දෛනිකව හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේ වාර්තා වී තිබෙනවා. ගත වූ…