බෝම්බ ප්‍රහාරයකට ලක්වූ මොහොමඩ් නෂීඩ් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ

බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති හා වත්මන් කථානායක මොහොමඩ් නෂීඩ් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන බව…