ගැටළුවලට හේතුව යහපාලන ආණ්ඩුව නොවේ – හිටපු ජනපති මෛත්‍රී

වර්තමානයේ රටේ පවතින සියලු ගැටලුවලට හේතුව පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ…