බළල් ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් මගී යානයක් හදිසියේ ගොඩබස්වයි

සූඩානයේදී පියාසර කරමින් පැවැති මගී ගුවන් යානයකට ඇතුළු වූ බළලෙකු එහි නියමුවාට පහර දීම හේතුවෙන් එම…