යුද්ධ හමුදාපතිවරයා සහ කලාකරුවන් පිරිසකටත් කොවිඩ් එන්නත ලබා දෙයි

යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අද කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබා ගෙන තිඛෙනවා. යුද්ධ හමුදා රෝහලේ…