ක්වීන් එළිසෙබෙත් යුධ නැවේ 100කට කොරෝනා

ලොව බලගතු යුද නෞකාවක් ලෙස සැලකෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය නාවික හමුදාවට අයත් ‘ක්වින් එලිසබත් නෞකාවේ’ නාවිකයන් විශාල පිරිසකට…