ඔක්තෝබර් 1 අළුයම 4ට රට විවෘතයි / කොන්දේසි සහිතයි

රට ලබන  පළමු  වැනිදා අලුයම හතරට  විවෘත  කිරීමට හැකි වන පරිදි  සියලු කටයුතු සූදානම් කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයා…

අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකට හැර නිවෙස්වලින් පිටතට යන්න එපා – යුද හමුදාපති

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකට හැර නිවසින් පිටතට යාමෙන් වළකින ලෙස කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ කාර්ය…