හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

මහජන දේපල මෙන්ම සියලු මර්මස්ථාන සහ මහජන ජීවිත සුරැකීමේ වගකීම හමුදාව වෙත පැවරී ඇති බවත්, හමුදාව…

නොමග යවන ප්‍රකාශ පිළිගන්න එපා / හමුදාව ඉල්ලයි

අසත්‍ය සහ නොමග යවන තොරතුරු සහිත මාධ්‍ය වාර්තා කෙරෙහි සැලකිලිමත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා…

විශේෂ පුහුණුව ලැබු කාන්තා යතුරුපැදි බලඇණියක් උතුරට

සංචරණ සීමා උල්ලංගනය කරන්නන් සොයා බැලීමට විශේෂ පුහුණුව ලැබු කාන්තා යතුරු පැදි බලගනයක් ස්ථාපිත කිරීමට යුද…