යුද්ධයෙන් අමෙරිකාවට ලාබයි / යුරෝපයෙන් චෝදනා (Video)

යුක්‍රේන යුද්ධයෙන් යුරෝපයට අර්බුධ මතුව තිබියදී අමෙරිකාවට වාසි හිමිව ඇති බවට යුරෝපා රාජ්‍යයන් චෝදනා එල්ල කර…

අමෙරිකාව හා යුරෝපය නව අභියෝගය වෙනුවන් එකම මඟකට

අමෙරිකාවේ නව රජය හා යුරෝපා සංගමය අතර සබදතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අමෙරිකානු රාජ්‍ය…