යොහානි ද සිල්වාට රාජ්‍ය ඇමතිනියකගෙන් සුබ පැතුම්

නව පරපුරේ ගායන ශිල්පිණී යොහානී ද සිල්වාට ප්‍රශංසාව පළ කරන බව ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ සභාපති, විශේෂඥ…