රට වසා දමන තීරණයක් නෑ / හමුදාපති පැහැදිලි කරයි

පවත්නා කොරෝනා අවදානම හේතුවෙන් රට වසා දැමීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව යුධ හමුදාපති ජනරාල් ෂවේන්ද්‍ර…