රත්නපුර ප්‍රදේශයේ 14 හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකු අතුරුදන්

රත්නපුර මලන්ගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි දාහතර හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකු දින කිහිපයක සිට අතුරුදන්ව ඇති බව දෙමව්පියන්…

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට සංචරණ සීමා

රත්නපුර සහ මොනරාගල  දිස්ත්‍රික්කවල  ග්‍රාම නිලධාරී වසම්  හා ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (28) උදෑසන 6 .00 සිට…

කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ 05ක් හුදකලා කෙරේ

කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හා ප්‍රදේශ 05ක් අලුතින් හුදකලා කර තිබේ. එහි…