මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 23 දෙනෙකු අල්ලන්න ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තු

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 23 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක…