කොළඹට එන වාහනවලට විශේෂ ස්ටිකරයක්

කොළඹ නගරයට ඇතුළු වන රථවාහන පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව විශේෂ ස්ටිකරයක් හදුන්වාදෙන බව පොලිසිය පවසයි. පොලිස් මාධ්‍ය…

රථවාහන ආනයන සීමා කිරීම මෙම වසර අවසානය දක්වාම

මෝටර් රථවාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සීමාව මෙම වසර අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය…

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැළැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එය පෙබරවාරි 01 සිට නිදහස් දිනය පැවැත්වෙන…