ලෝකයේ බලාපොරොත්තු සුන් කර ‘රයන්’ සමුගනී

දින 04කට වැඩි කාලයක් මීටර් 32ක් ගැඹුරු නල ළිඳක සිරවී සිටි මොරොක්කෝවේ රයන් නැමැති පස් හැවිරිදි…

අඩි 100ක් ගැඹුරේ සිරවූ දරුවා බේරන මෙහෙයුම අවසන් අධියරට /ලෝකයම සංවේදී වෙයි(Video)

උතුරු මොරොක්කෝවේ අඩි 100ක් ගැඹුරු ළිඳකට ඇද වැටුණු පස් හැවිරිදි පිරිමි දරුවා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම අවසන්…