රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ සිද්ධියට තවත් 3 දෙනකු අත්අඩංගුවට

රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ හටගත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එහි සිව්වන වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.…