නිල රථයකින් පැමිණ වෛද්‍ය සිසුන්ට පහර දුන් මැරයන් ගැන විමර්ශන

රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයේ අද අලූයම සිදු වූ ගැටුමකින් වෛද්‍ය සිසුන් සිවු දෙනකු තුවාල ලැබීම…