“රැට්ටා” ඇප මත මුදා හරී

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන “රැට්ටා” නොහොත් රතිඳු සුරම්‍ය සේනාරත්න ඇප මත මුදා…

’’රැට්ටා’’ අත්අඩංගුවට

ගාලු මුවදොර අරගල භූමියේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙකු මෙන්ම සමාජ ක්‍රියාකාරිකයකු වන රතිදු සුරම්‍ය  හෙවත් රැට්ටා  අද (30) …