රුසියානු හමුදා ආක්‍රමණය අරඹයි / යුක්රේනයට මිසයිල ප්‍රහාර(Video)

රුසියානු ජනපතිවරයාගේ නියෝගයක් මත රුසියානු හමුදා නැගෙනහිර යුක්රේනයට ඇතුළුවී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඩොන්ඩාස් කලාපය තුල දරුණු…