රුසියා විදේශ ඇමති සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ඇමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම් සැරසෙයි

ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී රුසියා විදේශ අමාත්‍ය සර්ජි ලැව්රොෆ් සමග සාකච්ඡා කරන බව ඇමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම්…

රුසියානු ආක්‍රමණයකදී යුක්‍රේනයට පූර්ණ සහාය / යුරෝපා සංගමය කියයි

යුක්‍රේන දේශසීමාවට රුසියානු හමුදා කැදවීම හා බර අවි ස්ථානගත කිරීම පිළිබද යුරෝපා සංගමය විරෝධය පළකර තිබෙනවා.…