රූ රැජින අවුල ගැන යළිත් ජාත්‍යන්තරයෙන් නිවේදනයක්

මෙරට පැවති 2020 ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජිණ තරගයේදී ඇති වූ සිදුවීම මීළඟ ලෝක රූ රැජිණ…

ලෝකයේ රූ රැජින තරඟ කැත කළ අවාසනාවන්ත සිදුවීම්

ඒ 2015 වසරයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෙවඩා ප්‍රාන්තයේ ලාස් වේගාස්හි ඇක්සිස් ශාලාවේදී විශ්ව රූ රැජින තරඟය…

කැරොලයින් ජූරි හා චූලා පත්මේන්ද්‍ර පොලිස් ඇප මත මුදා හරී

පොලිස් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ,පසුගිය වසරේ ලෝක විවාහක රූ රැජින වන කැරොලයින් ජූරි හා නිරූපන ශිල්පිණියක…