සිරස මාධ්‍යවේදීන්ට පහරදුන් එස්.එස්.පී.ගේ වැඩ තහනම්

ජුලි 9 වැනිදා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පෞද්ගලික නිවස ඉදිරිපිට ඇති වූ නොසන්සුන්තාව අතරතුර මාධ්‍යවේදීන්ට පහරදීමේ සිද්ධියට…