ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය ගත් පළමු වීඩියෝව පෘථිවියට එවයි -Video

නාසා ආයතනය යැවූ රෝවරය අඟහරු ග්‍රහයා මතට ගොඩබස්වන අවස්ථාවේ ලබාගත් වීඩියෝ දර්ශනයක් අද නිකුත් කෙරුණා. මෙය…

නාසා ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය අඟහරු මතට ගොඩ බසී

විශේෂ ජයග්‍රහණ රැසකට ළගාවෙමින් නාසා ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය අද (19) අළුයම අඟහරු ග්‍රහයා මතට ගොඩබසිනු ලැබුවා. ඒ…