වත්මන් පාලනයට සහාය දැක්වීම ගැන කණගාටු වෙනවා / ප්‍රවීන සංගීතඥ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ සටනේදී සහයෝගය දැක්වූ ප්‍රවීන සංගීතඥ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ මහතා සිය ෆේස්බුක් පිටුව…

BnS නිසා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න සහ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ඔස්කා තනතුරු අතහරී

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා සහ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ මහතා ඔස්කා සංවිධානයේ මෙතෙක් දැරූ අධ්‍යක්ෂ තනතුරුවලින් ඉවත් වී…