සෑම රෝහලක්ම කොවිඩ් රෝහලක් බවට පත්කිරීමේ සූදානමක්

මෙම සතිය තුළ දිවයිනේ සෑම රෝහලක්ම කොවිඩ් රෝහලක් බවට පත්කරනු ඇති බව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ…

හිටපු ජනපති මෛත්‍රී චීනයට ස්තුති කරයි

දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියාවේ දැවැන්තම වකුගඩු ප්‍රතිකාර රෝහල මෙරටට(පොලොන්නරුවට) ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් චීන ජනාධිපතිවරයාට ස්තුතිවන්ත වන බව…