යන්න කිව්වොත් විපක්ෂයට යනවා / ජනතා තීන්දුව ගැන රෝහිත අබේගුණවර්ධන කියයි

ජනතාව ලබා දෙන තීන්දුව අනුව අවශ්‍ය නම් විපක්ෂයට යාමට පවා සූදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන…

රෝහිත අබේගුණවර්ධන අල්ලස් නඩුවෙන් නිදොස් කර නිදහස්

අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනට එරෙහි අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩුවේ චෝදනාවලින් ඔහු නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආධිත්‍ය…