රාජ්‍ය ඇමති දිලුම්ට හා මන්ත්‍රීනී රෝහිනී කවිරත්නට කොරෝනා

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබෙනවා.…