‘ලක්විජය‘ යළි අක්‍රීයයි

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරයේ තුන්වැනි ජනන යන්ත්‍රය නැවත අක්‍රිය වී ඇතැයි බලාගාර ආරංචිමාර්ග අනාවරණ කර තිබෙනවා. එය…