භාරතයේ ගීත කෝකිලාවිය නික්ම යයි

භාරතයේ ගීත කෝකිලාවිය ලෙස සැලකෙන අසහාය ගායිකා ලතා මංගේෂ්කාර් අද අලුයම අභාවප්‍රාප්ත වුණා. 92 වැනි වියේදී ඇය…