ලතීෆා කුමරිය ගෙදර ඉන්නවා / ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවට ඩුබායි රජ පවුලෙන් ප්‍රතිචාර

ඩුබායි පාලකයාගේ දියණිය වන ලතීෆා කුමරිය සුරක්ෂිතව නිවසේ රැදී සිටින බවයි ඩුබායි හී රාජකීය පවුල පවසනවා.…