රාජ්‍ය ඇමති අලගියවන්නටත් කොරෝනා

පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්නට ද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ බව අද (29)…

ගෑස් අනතුරු සඳහා වන්දි / රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න(Audio)

ගෑස් පිපිරීම් හේතුවෙන් සිදුවූ අලාභහානි වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමට රජය කැපවී කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත…